PODOLOGIA

Podologia to dziedzina medycyny zajmująca się badaniem wad, zniekształceń i zaburzeń funkcji stopy.
W krajach Unii Europejskiej, takich jak Niemcy czy Francja, zawód podologa zaliczany jest do fachowych zawodów medycznych. Podolog samodzielnie rozpoznaje zmiany patologiczne na stopach i zgodnie z diagnozą sam przeprowadza odpowiednie zabiegi, lub kieruje pacjenta do odpowiedniego lekarza specjalisty.
Nasze kursy zapewnią wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania specjalistycznej pielęgnacji stóp na najwyższym, europejskim poziomie.


PEDICURE PODOLOGICZNY


W programie:

Wprowadzenie do podologii w połączeniu z ćwiczeniami praktycznymi

DZIEŃ 1:

 • budowa stopy
 • choroby stóp i paznokci
 • wstęp do podstawowego zabiegu podologicznego

DZIEŃ 2:

 • podstawowy zabieg podologiczny
 • odpowiednie zasady higieny w gabinecie pielęgnacji stóp
 • przygotowanie stanowiska do pracy w gabinecie podologicznym
 • niezbędne narzędzia używane podczas zabiegu
 • dobór odpowiednich kosmetyków do pielęgnacji stóp
 • przeprowadzanie wywiadu z klientem
 • klamra klejona Onyclip
 • wskazania i przeciwwskazania do założenia klamry
 • działanie klamry.

praktyka:

 • nauka posługiwania się narzędziami i frezarką
 • przyklejanie klamry Onyclip
 • hiperkeratozy w połączeniu z cukrzycą – postępowanie i diagnozowanie

DZIEŃ 3:

Hiperkeratozy – nauka rozróżniania i postępowania przy:

 • modzelach
 • odciskach
 • brodawkach wirusowych
 • zrogowaceniach
 • rozpadlinach

Zaopatrywanie skóry po zabiegach podologicznych

DZIEŃ 4:

 • cukrzyca jako choroba
 • rodzaje cukrzycy
 • stopa cukrzycowa
 • odpowiedni wywiad podologiczny
 • przeprowadzanie badań

praktyka:

 • nauka przeprowadzania badań u chorych na cukrzycę
 • odpowiednie zabiegi

DZIEŃ 5:

 • różnicowanie paznokcia wrastającego i wkręcającego się
 • postępowanie w przypadku paznokcia wrastającego
 • postępowanie w przypadku paznokcia wkręcającego się
 • wybór odpowiedniej klamry
 • przygotowanie płytki do założenia klamry
 • wskazania i przeciwwskazania do założenia klamry
 • zastosowanie i działanie klamry

praktyka:

 • nauka zakładania klamer
 • założenie klamry drutowej Podoklamra

 

Uczestnicy szkolenia wykonują część praktyczną na swojej modelce
Szkolenie zakończone jest otrzymaniem stosownego certyfikatu
Cena: 4000zł, szkolnie trwa 5 dni po 8 godz.

PEDICURE LECZNICZY


zakres szkolenia:

teoria:

 • budowa stopy,
 • choroby stóp i paznokci,
 • wstęp do podstawowego zabiegu podologicznego,
 • podstawowy zabieg podologiczny,
 • odpowiednie zasady higieny w gabinecie pielęgnacji stóp,
 • przygotowanie stanowiska do pracy w gabinecie podologicznym,
 • niezbędne narzędzia używane podczas zabiegu,
 • dobór odpowiednich kosmetyków do pielęgnacji stóp,
 • przeprowadzenie wywiadu z klientem.

część teoretyczno-praktyczna:

 • klamra klejona Onyclip,
 • odciski,
 • modzele,
 • nagniotki,
 • zrogowacenia.

Cena promocyjna: 1500zł, szkolnie trwa 2 dni po 8h

Cześć praktyczna na modelkach ( 8/10 osób)


Podoklamra - klamra drutowa
1)      wskazania do aplikacji Podoklamry
2)      diagnoza podologiczna

 • biomechaniczne działanie Podoklamry:
 • typy Podoklamry
 • podoklamra jako wyrób medyczny:
 • dokumentacja wyrobu
 • warunki mycia, dezynfekcji i sterylizacji Podoklamry
 • zestaw narzędzi do aplikacji Podoklamry:
 • przygotowanie zestawu narzędzi  do zabiegu
 • postępowanie z narzędziami po zabiegu
 • metodyka aplikacji Podoklamry:
 • przygotowanie pacjenta do zabiegu i aplikacja Podoklamry
 • postępowanie podologiczne i opieka nad pacjentem w trakcie okresu implantacji Podoklamry.
 • przeciwwskazania do zastosowania Podoklamry.
 • dobór specjalistycznych kosmetyków do potrzeb pacjenta.

Cena:  1000 zł (netto)
Ilość godzin: 5-7h dydaktycznych